ภาษาอังกฤษ

         I think that english has become like an international language... it`is used everywhere
I agree  that English is an international language now. What about me, I've started learning English because it was compulsory at my school. But now I am learning English because I like it indeed.


          ผมคิดว่าภาษาอังกฤษได้กลายเป็นเหมือนภาษาสากล ... มัน ถูกนำมาใช้ทุกที่
ฉันยอมรับว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในขณะนี้ สิ่งที่เกี่ยวกับฉันฉันได้เริ่มต้นการเรียนภาษาอังกฤษเพราะมันเป็นภาคบังคับที่โรงเรียนของฉัน แต่ตอนนี้ผมกำลังเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพราะผมชอบมันอย่างแน่นอน

Google+  

 

 
   
 

รับซ่อมแผงวงจร

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสตาร์เซอร์กิต
STAR CIRCUIT LIMITED PARTNERSHIP

email:star_circuit@hotmail.com .....Tel: 02-548-2031 , 0816450631
http://www.star-circuit.com