ปราจีนบุรีรวมพลังส่งเสริมบริหารจัดการน้ำโรงงานอุตสาหกรรม

 water management industry

          ดร.ชูเกษ อุ่นจิตติ ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม จ.ปราจีนบุรี เผยว่า เนื่องจากในปัจจุบันแม่น้ำปราจีนบุรีได้มีความเสื่อมโทรมลงไปมากกว่าในอดีต เนื่องมาจากการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ การขยายตัวของแหล่งชุมชน และการขยายตัวของพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดการปล่อยมลพิษทางน้ำลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรีมากขึ้น หากเป็นเช่นนี้ต่อไปก็จะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนถึงขั้นวิกฤติ ที่ผ่านมา จ.ปราจีนบุรี และสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงร่วมกันจัดสัมมนาตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม จ.ปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557 ขึ้นที่โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท อ.ศรีมหาโพธิ

          ทั้งนี้ ในการสัมมนามีนายสมคิด ตัณฑศรีสุข อุตสาหกรรมจังหวัด ผู้ประกอบการโรงงาน 40 แห่ง ครอบคลุมในพื้นที่ 7 อำเภอของจ.ปราจีนบุรี และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการลดปริมาณการใช้น้ำในโรงงานอุตสาหกรรม ลดปริมาณน้ำทิ้งจากโรงงานและเพื่อรักษาคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ตามโครงการดังกล่าวกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเวลา240วัน.

http://www.star-circuit.com/news/water-management-industry.html

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์