ซ่อมบำรุง TOYOTA VIGO ปี 2008

       ซ่อมบำรุง TOYOTA VIGO ปี 2008

 

แตรวีโก้ ปี2008 ไม่ดัง ฟิวส์ ไม่ขาด เป็นที่ สวิตช์คอพวงมาลัย สายแพรข้างในหัก

 

เปลี่ยน กระจกหน้า วีโก้ ปี2008

 

   ซ่อมบำรุง TOYOTA VIGO ปี 2008