รายการสมุดโคจร (ประเทศสิงค์โปร)

จ็อบ นิธิ สมุดโคจร จะพาไปใช้เวลา 48 ชั่วโมง ในการท่องเที่ยวสิงค์โปรว่าประเทศสิงค์โปรมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมอย่างไร คนสิงค์โปรเค้าใช้ชีวิตอยู่กินกันอย่างไร อาหารเช้าของคนสิงค์โปรจะแตกต่างกันออกไป บ้านเราจะเรียก ขนมปัง กาแฟ ไข่ลวก แต่เขาเรียกกันว่า Ka Ya Toast (คายาโทส) เป็นอาหารเช้าของคนสิงค์โปร พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงค์โปรข้างในมีเรื่องราวเยอะแยะมากมาย ตัวอาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรม มีโอปาราเดียน สร้างเสร็จในปี 1887 เดิมสร้างเป็นห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เล็กๆ จนกระทั่งปี ค.ศ. 1960 ได้รับการยกย่องและเชิดชูให้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ค่าเข้าชมของผู้ใหญ่10 ดอลล่าร์ เด็ก5 ดอลล่าร์สิงค์โปร ในพิพิธภัณฑ์จะแบ่งเป็นโซนดังนี้

  1. ห้องจัดแสดงศิลปะและเครื่องแต่งกายสมัยนิยมต่างๆรวมถึงความนิยมในสมัยนั้น
  2. ห้องจัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของยุคต่างๆ
  3. ห้องจัดแสดงภาพถ่าย เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ วัฒนธรรมหลากเชื้อชาติที่เข้ามาอยู่ในสิงค์โปร
  4. ห้องจัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศสิงค์โปร

เรื่องราวของอาคารเก่าจะนำเสนอมุมต่างๆที่น่าสนใจ ของอาคารใหม่จะนำเสนอวิถีชีวิตของสิงค์โปรที่เกิดขึ้นในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถ้าใครมาเที่ยวสิงค์โปรจะต้องมาที่นี่ “เนชั่นเนล มิวเซียม อ๊อฟ สิงค์โปร”

Google+  

 

 
   
 

รับซ่อมแผงวงจร

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสตาร์เซอร์กิต
STAR CIRCUIT LIMITED PARTNERSHIP

email:star_circuit@hotmail.com .....Tel: 02-548-2031 , 0816450631
http://www.star-circuit.com