โรคเกาต์

ชีวิตของเกาต์

         อาการของเกาต์ ส่วนใหญ่จะปวดที่ข้อนิ้วโป้งเท้าแบบเฉียบพลันจะรู้สึกอุ่นร้อน ที่ข้อที่เป็น และบวมแดง ส่วนใหญ่เป็นตอนตื่นนอนมาแล้วปวดมาก เดินไม่ได้ ขยับนิดนึกก็เจ็บมาก อาการอาจจะเกิดบริเวณอื่นได้เช่น ตามข้อต่อต่างๆของร่างกาย อาการจะเป็นอยู่นาน 3-7 วัน และสามารถหายได้เองโดยไม่ได้รับการรักษา อาการของเกาต์เกิดขึ้นได้ทันทีโดยไม่มีสัญญาณไดๆ โรคเกาต์นับว่าเป็นโรคข้ออักเสบชนิดเฉียบพลันชนิดหนึ่งที่พบได้มากในมนุษย์ ซึ่งเกิดจากความผิดปรกติในกระบวนการเมตะบอริซั่มของร่างการมนุษย์ในเลือด ซึ่งมีกรดยูริกในเลือดที่มีปริมาณเกินกว่าปรกติ และเกิดการตกตะกอนเป็นผลึกยูริก ส่วนใหญ่จะไปอยู่ตามข้อต่างๆของร่างกาย และในไต

เมือพบว่าเป็นโรคเกาต์ จะเกิดสิ่งต่อไปนี้ตามมา

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเกาต์

กรดยูริก

การขับกรดยูริกออกจากร่างกาย

การปฏิบัติตัวของคนที่เป็นโรคเกาต์

อาหารที่ทานได้สำหรับโรคเกาต์

โรคเกาต์ รักษาให้หายขาดได้

กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกาต์

วีดีโอเกี่ยวกับเกาต์

เกาต์

Google+  

 

 
   
 

รับซ่อมแผงวงจร

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสตาร์เซอร์กิต
STAR CIRCUIT LIMITED PARTNERSHIP

email:star_circuit@hotmail.com .....Tel: 02-548-2031 , 0816450631
http://www.star-circuit.com