TVS Diode

TVS Diode

Transient Voltage Suppression Diodes (TVS Diode) อุปกรณ์ป้องกันแรงดันที่หยุดชั่วขณะ
เป็นตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากหรือจากแรงดันไฟเกินจากฟ้าผ่า หน้าที่ของมัน คือทำหน้าที่แทน Zener โดยที่ตัวมันมีกำลังสูงมาก คลายๆวาริสเตอร์
TVS Diode เบอร์จะขึ้นต้นด้วย 1.5KE   P6KE 5KP SMA SMF P4SMA SACB
1.5KE150CA มันคือ Bipolar มีไดโอด2ตัวต่อกลับขั้วกัน ทำให้รักษาแรงดันเกิน บวก207Vp และ ลบ207Vp
1.5KE150A มันคือ Unipolar มีไดโอดแค่ตัวเดียว จะรักษาแรงดันให้ไม่เกิน บวก 207Vp และลบ 0.7Vpเท่านั้นเอง
ตัวที่ลงท้าย ด้วย CA สามารถใช้แทนแบบ ตัวที่ลงท้าย ด้วย A ได้

 

TVS Diode

 

Google+  

 

 
   
 

รับซ่อมแผงวงจร

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสตาร์เซอร์กิต
STAR CIRCUIT LIMITED PARTNERSHIP

email:star_circuit@hotmail.com .....Tel: 02-548-2031 , 0816450631
http://www.star-circuit.com