การใช้งาน เครื่องโปรแกรมไอซี SUPERPRO 280U

การก๊อปไอซี EPROM มาเก็บที่คอมพิวเตอร์
การเบิร์นไฟล์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ลงบนตัวไอซี EPROM
การทดสอบไอซี RAM ด้วยเครื่อง SUPERPRO 280U
การทดสอบไอซี TTL/CMOS
รายชือไอซีที่ SUPERPRO 280U สามรถอ่านเขียนและทดสอบได้
โปรแกรมสำหรับเครื่องเบิร์นโปรแกรม SUPERPRO 280U
คู่มือ SUPERPRO 280U ภาษาอังกฤษ

Google+  

 

 
   
 

รับซ่อมแผงวงจร

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสตาร์เซอร์กิต
STAR CIRCUIT LIMITED PARTNERSHIP

email:star_circuit@hotmail.com .....Tel: 02-548-2031 , 0816450631
http://www.star-circuit.com