ประเภทของข้อมูลเช่น บิต, ไบต์, เวิร์ด

ข้อมูลภายใน PLC จะมีคำจำกัดความที่เรียกกันคือ บิต (BIT), ไบต์ (Byte), เวิร์ด (Word) หลักการเรียกและความหมายของแต่ละคำมีดังนี้

1 Word = 2 Byte
1 Byte = 2 Digit
1 Digit = 4Bit

        เช่น  ข้อมูลขนาด 256 กิโลบิต (kBit) จะสามารถเก็บข้อมูลได้กี่กิโลไบต์ ?
                        8  บิต                 =       1   ไบต์
                        256  กิโลบิต      =       (256 x 1000)/8 =  32,000   ไบต์
                     
                                                                                   =  32   กิโลไบต์

หน่วยความจำ ขนาด 6 kWords ถ้าจะเปลี่ยนหน่วยเป็น kB. จะได้เท่าไร ?
                        1  Word      =       2  ไบต์
                        6  kWord    =       2 x 6 x 1000        =       12,000  ไบต์
                                                                               =       12        กิโลไบต์