ขั้นตอน
  การตัดต่อภาพเพื่อลงเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรมตัดต่อภาพ
           Adobe Creative Cloud Photoshop CC 2017

 

 

ขั้นตอนที่  1

1

 

 

ขั้นตอนที่  2

2

 

 

ขั้นตอนที่  3

3

 

 

ขั้นตอนที่  4  จะปรากฏหน้าโปรแกรม ดังรูป

4

 

 

ขั้นตอนที่ 5

5

                                                                                               

 

                                                                                                         ขั้นตอนที่  6

                              6

 

 

 ขั้นตอนที่  7

7

 

 

ขั้นตอนที่  8

8

 

 

ขั้นตอนที่  9

9

 

 

ขั้นตอนที่ 10

10

 

 

ขั้นตอนที่ 11

11

 

 

ขั้นตอนที่ 12

12

 

 

ขั้นตอนที่ 13

13

 

 

ขั้นตอนที่ 14

14

 

 

ขั้นตอนที่ 15

15

 

 

ขั้นตอนที่ 16

16

 

 

ขั้นตอนที่ 17

18

 

 

ขั้นตอนที่  18 การบันทึกงาน (Save) แบบไฟล์ Photoshop เป็นการบันทึกงานแบบที่สามารถกลับมาแก้ไขงานได้

18

 

 

ขั้นตอนที่ 19

19

 

 

ขั้นตอนที่ 20   การบันทึกงาน (Save) แบบไฟล์ที่จะนำไปใช้งานเลย ผลงงานจะออกมาเป็นภาพนั้นเลย  เป็นการบันทึกงาน       แบบที่ไม่สามารถกลับมาแก้ไขงานได้

20

 

 

ขั้นตอนที่ 21

21

 

 

 

ขั้นตอนที่ 22

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google+  

 

 
   
 

รับซ่อมแผงวงจร

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสตาร์เซอร์กิต
STAR CIRCUIT LIMITED PARTNERSHIP

email:star_circuit@hotmail.com .....Tel: 02-548-2031 , 0816450631
http://www.star-circuit.com