รับซ่อม FANUC UNIT ADAPTER A06B-6059-K031

FANUC UNIT ADAPTER A06B-6059-K031

FANUC UNIT ADAPTER A06B-6059-K031

อาการ Alarm 16
ได้ซ่อมใช้งานได้แล้ว