รับซ่อม FANUC SPINDLE AMPLIFIER MODULE A06B-6078-H206

FANUC SPINDLE AMPLIFIER MODULE A06B-6078-H206

FANUC SPINDLE AMPLIFIER MODULE A06B-6078-H206

อาการ Alarm 10
อาการ Alarm 11
อาการ Alarm 12
อาการ Alarm 24
อาการ Alarm 51
อาการ Power not on
ได้ซ่อมใช้งานได้แล้ว