รับซ่อม FANUC SERVO AMPLIFIER UNIT A06B-6090-H233

FANUC SERVO AMPLIFIER  A06B-6090H233

อาการ Alarm 2
อาการ Alarm 7
อาการ Alarm 8
อาการ Alarm 9

อาการ ไฟตัวเลข 7-Segment ไม่ขึ้น

ได้ซ่อมใช้งานได้แล้ว

รายละเอียด A06B-6090-H233
-SERVO AMP UNIT
-Beta Series PWM Interface B
-Fanuc 15, 16, 18, 21
-PWM Interface A/B
-Model : SVUC2-12/12
-Wiring board specification : A20B-2002-0154
-P. C. B. specification : A20B-2002-0032/03B or later
-ใช้งานในเครื่องจักร ซีเอ็นซี CNC