รับซ่อม FANUC SERVO AMPLIFIER MODULE A06B-6096-H205

FANUC SERVO AMPLIFIER MODULE A06B-6096-H205

FANUC SERVO AMPLIFIER MODULE A06B-6096-H205

อาการ Alarm 8
อาการ Alarm 9
อาการ Alarm 6
อาการ Power not on
ได้ซ่อมใช้งานได้แล้ว