รับซ่อม FANUC SERVO AMPLIFIER MODULE A06B-6096-H201

FANUC SERVO AMPLIFIER MODULE A06B-6096-H201

FANUC SERVO AMPLIFIER MODULE A06B-6096-H201

อาการ Alarm 8
อาการ Alarm 9
อาการ Alarm 5
อาการ Power not on
อาการ Alarm not ready
อาการ 414 SERVO ALARMDETECH ERR
อาการ ไฟตัวเลข 7-Segment ไม่ขึ้น
ได้ซ่อมใช้งานได้แล้ว