รับซ่อม FANUC SERVO AMPLIFIER MODULE A06B-6079-H301

FANUC SERVO AMPLIFIER MODULE A06B-6079-H301

FANUC SERVO AMPLIFIER MODULE A06B-6079-H301

อาการ Alarm 8
อาการ Alarm 9
อาการ Alarm 5
อาการ Alarm A
อาการ Alarm b
อาการ Alarm C
อาการ Alarm d
อาการ Alarm E
อาการ Power not on
อาการ Alarm not ready
อาการ SHORT CIRCUIT
อาการ ใช้ไปสักครู่ฟิวส์จะขาด
ได้ซ่อมใช้งานได้แล้ว