รับซ่อม FANUC SERVO AMPLIFIER MODULE A06B-6079-H206

FANUC SERVO AMPLIFIER MODULE A06B-6079-H206

FANUC SERVO AMPLIFIER MODULE A06B-6079-H206

อาการ Power not on
อาการ Alarm not ready