รับซ่อม FANUC SERVO AMPLIFIER A06B-6093-H101

FANUC SERVO AMPLIFIER A06B-6093-H101FANUC SERVO AMPLIFIER A06B-6093-H101

อาการ 401 B AXIS DETECH ERR
ได้ซ่อมใช้งานได้แล้ว