รับซ่อม FANUC SERVO AMPLIFIER A06B-6066-H244

รับซ่อม FANUC SERVO AMPLIFIER A06B-6066-H244

อาการ Alarm 2
อาการ Alarm 7
อาการ Alarm 8
อาการ Alarm 9

อาการ ไฟตัวเลข 7-Segment ไม่ขึ้น

ได้ซ่อมใช้งานได้แล้ว

รายละเอียด FANUC SERVO AMPLIFIER A06B-6066-H244
-Fanuc C Series AC Servo Amplifier
-ใช้งานในเครื่องจักร ซีเอ็นซี CNC