รับซ่อม FANUC SERVO AMPLIFIER A06B-6066-H234

FANUC SERVO AMPLIFIER A06B-6066-H234

FANUC SERVO AMPLIFIER A06B-6066-H234

อาการ Alarm 2
อาการ Alarm 414 SERVO ALARM X AXIS DETECH ERR
ได้ซ่อมใช้งานได้แล้ว