รับซ่อม FANUC SERVO AMPLIFIER A06B-6066-H223 C22

FANUC SERVO AMPLIFIER A06B-6066-H223 C22

FANUC SERVO AMPLIFIER A06B-6066-H223 C22

อาการ Alarm 8
อาการ Alarm 9
อาการ Alarm 5
อาการ Power not on
อาการ Alarm not ready
ได้ซ่อมใช้งานได้แล้ว