รับซ่อม FANUC SERVO AMPLIFIER A06B-6058-H221

รับซ่อม FANUC SERVO AMPLIFIER A06B-6058-H221

อาการ HCL
อาการ 401 X AXIS
อาการ 414 X AXIS
ได้ซ่อมใช้งานได้แล้ว

รายละเอียด A06B-6058-H221
-A06B-6058 Fanuc S Series Digital Drive
-Fanuc digital S Series A06B-6058-H### fanuc ac servo drives services offered include testing, repair and service exchange, these drives are single axis, twin and Triple axis listed below fanuc S Series drives we have in stock or offer services on like repairs and full testing, service exchange stock is 27 different models of 6058 series drives on stock for exchange the other models we can offer repairs on all S Series Fanuc drives. Main controls that run these drives are 0B, 15A and 16 Bit OC Controls, We also stock just the cards for these drives like single axis type A20B-1003-0090
-ใช้งานในเครื่องจักร ซีเอ็นซี CNC