รับซ่อม FANUC SERVO AMPLIFIER MODULE A06B-6080-H301

FANUC SERVO AMPLIFIER MODULE A06B-6080-H301

รับซ่อม FANUC SERVO AMPLIFIER MODULE A06B-6080-H301

อาการ Alarm 8
อาการ Alarm 9
อาการ Alarm 5
อาการ Alarm A
อาการ Power not on
อาการ Alarm not ready
อาการ Short circuit
อาการใช้ได้ไม่นานฟิวส์ขาด
อาการ 414 SERVO ALARM : XYZ AXIS DETECH ERR
อาการ ไฟตัวเลข 7-Segment ไม่ขึ้น
ได้ซ่อมใช้งานได้แล้ว

 

 

 

รายละเอียด A06B-6080-H301
-Three-axis servo amplifier modules (interface: Type B)
-Servo Amplifier Modules
-200-V input series
-Model : SVM3-12/12/12
-Order specification : A16B-2202-0780
-Printed circuit board specification : A20B-2001-0950
-ใช้งานในเครื่องจักร ซีเอ็นซี CNC