รับซ่อม FANUC POWER UNIT A16B-1212-0471

FANUC POWER UNIT A16B-1212-0471

FANUC POWER UNIT A16B-1212-0471

อาการ Output ไม่ออก
อาการ Power not on
อาการ Power Unit Alarm
ได้ซ่อมใช้งานได้แล้ว