รับซ่อม FANUC POWER UNIT A16B-1212-0100-01

FANUC POWER UNIT A16B-1212-0100-01

อาการ Output ไม่ออก
อาการ Power not on
อาการ Power Unit Alarm
ได้ซ่อมใช้งานได้แล้ว

รายละเอียด FANUC POWER UNIT A16B-1212-0100-01
-Fanuc power supply unit
-Fanuc O-C 0MC and 0TC control series.
-Fanuc 0 controls
-Fanuc 0-C / 0-D / 0-F controls
-0MC / 0TC power supply
-ใช้งานในเครื่องจักร ซีเอ็นซี CNC