รับซ่อม FANUC POWER UNIT A14B-0061-B001

FANUC POWER UNIT A14B-0061-B001

FANUC POWER UNIT A14B-0061-B001

อาการ Power not on
อาการ Output ไม่ออก
ได้ซ่อมใช้งานได้แล้ว