รับซ่อม FANUC POWER SUPPLY UNIT A16B-1212-0110

FANUC POWER SUPPLY UNIT A16B-1212-0110

FANUC A16B-1212-0110

อาการ Output ไม่ออก
อาการ Power not on
อาการ Power Unit Alarm
ได้ซ่อมใช้งานได้แล้ว