รับซ่อม FANUC POWER SUPPLY UNIT A16B-1210-0560

FANUC POWER SUPPLY UNIT A16B-1210-0560

FANUC A16B-1210-0560

อาการ Output ไม่ออก
อาการ Power not on
อาการ Power Unit Alarm
ได้ซ่อมใช้งานได้แล้ว