รับซ่อม FANUC POWER SUPPLY MODULE A06B-6110-H006

FANUC POWER SUPPLY MODULE A06B-6110-H006

FANUC POWER SUPPLY MODULE A06B-6110-H006

อาการ Alarm 01
อาการ Alarm 04
อาการ Alarm 07
อาการ Power not on
ได้ซ่อมใช้งานได้แล้ว