รับซ่อม FANUC AC SPINDLE A06B-6059-H203

FANUC AC SPINDLE A06B-6059-H203

FANUC AC SPINDLE A06B-6059-H203

อาการ Alarm 16
ได้ซ่อมใช้งานได้แล้ว