รับซ่อม FANUC A20B-2002-0521

FANUC A20B-2002-0521

FANUC A20B-2002-0521

อาการ SHORT CIRCUIT
อาการ IC ระเบิด
ได้ซ่อมใช้งานได้แล้ว