รับซ่อม FANUC A16B-2203-011

FANUC A16B-2203-011FANUC A16B-2203-011

อาการ SHORT CIRCUIT
ได้ซ่อมใช้งานได้แล้ว