รับซ่อม FANUC A16B-2202-0750

FANUC A16B-2202-0750

FANUC A16B-2202-0750

อาการ Alarm 8
อาการ Alarm 9
อาการ Alarm 5
อาการ Power not on
อาการ Alarm not ready
ได้ซ่อมใช้งานได้แล้ว