รับซ่อม FANUC A16B-1210-0322

FANUC A16B-1210-0322

FANUC A16B-1210-0322

อาการ SHORT CIRCUIT
ได้ซ่อมใช้งานได้แล้ว