รับซ่อม FANUC A06B-6058-H226

FANUC A06B-6058-H226

รายละเอียด FANUC A06B-6058-H226
-Fanuc AC Servo Amp
-S series
-AC digital servo amplifier units
-ใช้งานในเครื่องจักร ซีเอ็นซี CNC