EditRegion7
EditRegion8
EditRegion9

 
 

รับซ่อมบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์

AC SERVO DRIVE

 

BOARD-TEM 40060-013-REV-010

6KTMPG-2

PART-NR-169937-003

CRTC BOARD-PMS15023

THE-S-100F-48

ALC TEL CONBERTERS-3AW1190AAAAICS02

HPC09 FC110002-B PIMM09-20 AFH02548

TECHMATION- 7KI03248 2BP_S700_103248-03245

HT3360KM12BP-KS-HT330-03410

SERVOSTAR MODEL-PRD-AG50000F-06 (SNZ08A-97732)

TELERADIOTYPE-T80TX-MX-10B(S-N-2905)

FULLMARKMODEL-FMB-350(S-N-3291)

I-F14019ALRMSERVOBOARD-PWS15021

BOARDNCHDM-947325139473A

M 008-N3500-50

MEANWELLMODEL-S-100-7.5

POWERSUPPLY- FT-012-V2.0

ELMEC PRE-FEEDER CONTROLLER 4A1157

CCS MODE-PD2-3024

HONEYWELL-DC300A-0-000-10-0000-0

Trigger001

Trigger002

INPUTBOARD-PMS15025-CHINFA-DRAN120-24A

KAWASHIMA-PMS15024SERVO-4-OUTPUT-͡

HONEYWELLDC300A-0-000-10-0000-019NEW

ABB-PS-TB470-600-70

ͧѡ

-M-7899

60-AM-0001

60-AM-0002

DVD-35421203A-08640857

APEX-SB-MAIN VER-2.2

MBA-10940092-3-533-0610G-REV.A

APEX-SB-main-ver2.1-00001

APEX-SB-MAIN-VER2.2-(SC1100-H0413)-00003

LGIS-LPSM-POWER-SUPPLY

INTEGRALDRIVE-TYPE-112ID-PL-4025

HOCHIKI-2-2-833-9300B-PA-RPP-ABW-080609

HOCHIKI-2-2-853-3070B-PA-RPP-ABW-080805

INFRANOR -SMT-BD1

CEFLA-PCB97660524-2-97660524-A-0111728

CEFLA-PCB97660483-1-97660483-C-0000865

HISICSDTC-DANGER-HIGH-VOLTAGE-2B023605-1

MAVIFLEX-M05-SPEED-DOOR

SPECTRO-EK-9120

BOTTOM-ID633024-D-636757-CLOSE

YL-TYPE-SD86-6

PORCHESON-PS800AM-PS800TB118TV2-1

MM1386-T8523-012B-386-05394

MM1386-T8523-012B-386-05394-2

KCB104VG2CA-A43-43-16

AWARD-SOFIWARE-ALL-RIGHTS-PCI-PNP-586

MAKINO-MVB9-1ER061A001

FANUC-A06B-6090-H003

COM-AIR-3D40569-1

ENHANCE-MODEL-ENP-2320

BOARD-KDR-C201

CTR-A16L-0001-0093

A16B-2202-0312-103A

CRT-A61L-0001-0093

PERKIN-ELMER-N610-9004-GC9000-MAIN-BDQ

FC110002-B-PIMM09-20-HPC09-AFH03890

HPC09-AFCABA

DANAHER-TYPE-ACC4807-350F-16P

ORIEATAL-MOTOR-ASD18A-K-DRIVER-ASD-K

ORIEATAL-MOTOR-ASD18A-K-DRIVER-ASD-K-1

HIP-POWER-SUPPLY-MODEL-KER902-3C

KEN-777--SS-MARINER

M7C6-E004A-50-SG103332100016-7C6-E004A-600

M7C6-E004A-50-SG103332100016-7C6-E004A-600-1

BOARD-F9755-01000-00-BX05-15W-07L

HAIGEC-GR-MODEL-H2200A0D75K

CJ-718V3C

Liquid Automatic Pumping System Color Tech

Liquid Automatic Pumping System Color Tech

CONT P1A

CONT P1A

boardboard

board

DisplayBCD

DisplayBCD

Drive Display BCD x4

Drive Display BCD x4

EB18Pin

EB18Pin

ExpansionSalida8CH

ExpansionSalida8CH

GeneradorTension-Corriente

GeneradorTension-Corriente

Relay Board

Relay Board

RS232

RS232

MR-2200-E

MR-2200-E

POWER SUPPLY COLTROL

POWER SUPPLY COLTROL

LA-M87201

LA-M87201

SHAW AUTOMATIC DEWPOINT METER

SHAW AUTOMATIC DEWPOINT METER

VBA-A100

VBA-A100

Control board

Control board

MK445C_FLX-01

MK445C_FLX-01

SERVO DYNAMICS_SDFPO1525-17

SERVO DYNAMICS_SDFPO1525-17

Z5

Z5

Google+  

 

 
EditRegion17
EditRegion16
 
EditRegion10
EditRegion11
EditRegion12
EditRegion13
EditRegion14
 
   
 

Ѻἧǧ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสตาร์เซอร์กิต
STAR CIRCUIT LIMITED PARTNERSHIP

email: star_circuit@hotmail.com .....Tel: 02-548-2031 , 0816450631
http://www.star-circuit.com