EditRegion7
EditRegion8
EditRegion9

 
 

รับซ่อมบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์

AC SERVO DRIVE

 

BOARD-TEM 40060-013-REV-010

6KTMPG-2

 

Liquid Automatic Pumping System Color Tech

Liquid Automatic Pumping System Color Tech

CONT P1A

CONT P1A

boardboard

board

DisplayBCD

DisplayBCD

Drive Display BCD x4

Drive Display BCD x4

EB18Pin

EB18Pin

ExpansionSalida8CH

ExpansionSalida8CH

GeneradorTension-Corriente

GeneradorTension-Corriente

Relay Board

Relay Board

RS232

RS232

MR-2200-E

MR-2200-E

POWER SUPPLY COLTROL

POWER SUPPLY COLTROL

LA-M87201

LA-M87201

SHAW AUTOMATIC DEWPOINT METER

SHAW AUTOMATIC DEWPOINT METER

VBA-A100

VBA-A100

Control board

Control board

MK445C_FLX-01

MK445C_FLX-01

SERVO DYNAMICS_SDFPO1525-17

SERVO DYNAMICS_SDFPO1525-17

Z5

Z5

Google+  

 

 
EditRegion17
EditRegion16
 
EditRegion10
EditRegion11
EditRegion12
EditRegion13
EditRegion14
 
   
 

รับซ่อมแผงวงจร

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสตาร์เซอร์กิต
STAR CIRCUIT LIMITED PARTNERSHIP

email: star_circuit@hotmail.com .....Tel: 02-548-2031 , 0816450631
http://www.star-circuit.com