EditRegion7
EditRegion8
EditRegion9

 
 

TOSHIBA

TOSHIBA-VF-A7

TOSHIBA-TRANSISTOR INVERTER-VF-A3

TOSHIBA-TYPE-V10MM

TOSHIBA-TYPEB200PCU-E

TOSHIBA RAD02-2062M

TOSHIBA RAD02-2062M

TOSHIBA RAD12-1012

 

 

 

TOSHIBA RAD12-1012

อาการ แกน Z กระชาก
ได้ซ่อมใช้งานได้แล้ว

 

 

 

 

TOSHIBA RAD12-1006

TOSHIBA RAD12-1006

TOSHIBA TR16AOECE

TOSHIBA TR16AOECE

VK-10J25A

TOSHIBA PLC.TR 16AOECE S/N HF 0016
TOSHIBA TRANSISTOR INVERTOR TYPE -FORM VFS9-2007PM-AN(1)

Google+  

 

 
EditRegion17
EditRegion16
 
EditRegion10
EditRegion11
EditRegion12
EditRegion13
EditRegion14
 
   
 

รับซ่อมแผงวงจร

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสตาร์เซอร์กิต
STAR CIRCUIT LIMITED PARTNERSHIP

email: star_circuit@hotmail.com .....Tel: 02-548-2031 , 0816450631
http://www.star-circuit.com