TDK

 

POWER SUPPLY TDK PD21B

POWER SUPPLY TDK PD21B

อาการ Output ไม่ออก
อาการ Power not on
ได้ซ่อมใช้งานได้แล้ว

 

TDK EAK24-4R2

TDK EAK24-4R2

อาการ Output ไม่ออก
อาการ Power not on
ได้ซ่อมใช้งานได้แล้ว

 

TDK FMW-022

TDK FMW-022

อาการ Output ไม่ออก
อาการ Power not on
ได้ซ่อมใช้งานได้แล้ว

 

TDK_POWER SUPPLY_FMP05-2R0B

TDK_POWER SUPPLY_FMP05-2R0B

 

TDKBX035_N9520

TDKBX035_N9520

 

TDK_3EA00E266D

TDK_3EA00E266D

 

 

รับซ่อม เพาเวอร์ ซัพพลาย ทีดีเค ทุกรุ่น

TDK POWER SUPPLY MODEL FAK12-1R3 (S/N: 35407158)
TDK POWER SUPPLY MODEL FAK12-1R3 (S/N: 36408495)
TDK POWER SUPPLY MODULE:FAK12-1R3(S/N : 35407166)