EditRegion7
EditRegion8
EditRegion9

 
 

SanRex

Ѻ SanRex

SanRex HKE-12200C 3 PHASE 200V S/N 0M20038B2
SanRex HKE-8200C 3 PHASE 200V S/N 0M20034B2
SanRex HKE-850C 1 PHASE 220V S/N 1M28011B3
SanRex HKE-850C 1 PHASE 220V S/N 1M28011B4
SenRex HKE-12200C 3 PHASE 200V S/N 0M20034B1

 

Google+  

 

 
EditRegion17
EditRegion16
 
EditRegion10
EditRegion11
EditRegion12
EditRegion13
EditRegion14
 
   
 

Ѻἧǧ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสตาร์เซอร์กิต
STAR CIRCUIT LIMITED PARTNERSHIP

email: star_circuit@hotmail.com .....Tel: 02-548-2031 , 0816450631
http://www.star-circuit.com