FUJI รับซ่อมชุดคอนโทรล ทุกรุ่น

FUJI-MR MICREX-F-FPB56

FUJI-MODEL-DU20A-2A

FUJI-TYPE-DES400C

FUJI-TSU-KEYBOARD-N86-1603-T001

FUJI-E-PC-202-DC

FUJI ELECTRIC FA FALDIC

FUJI ELECTRIC FA FALDIC

อาการ Power not on
ได้ซ่อมใช้งานได้แล้ว

FUJI ELECTRIC POWER SUPPLY YASNAC CPS-18FB

FUJI ELECTRIC POWER SUPPLY YASNAC CPS-18FB

FUJI FRN011M3-21

FUJI FRN011M3-21

รับซ่อมชุดคอนโทรล ฟูจิ ทุกรุ่น

SERVO FUJI S/N 2Z069A
SERVO FUJI S/N K4121866Y28A
SERVO FUJI S/N K5051859Y07