เครื่องบันทึกเวลาการทำงานของเครื่องจักร

เครื่องบันทึกเวลาการทำงานของเครื่องจักร

          เป็นตัวบันทึกการเปิดปิดเวลาการทำงานของเครื่องจักร ในการใช้งานตลอดเวลา 1 เดือน
และเรียกข้อมูลการทำงานมาดูได้ ติดต่อผ่านระบบ แลน สามารถเชื่อมต่อกันได้ เป็น
network เวลาจะดูข้อมูลก็ใช้โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ เรียกขึ้นมาดู
ตัวโปรแกรมก็จะแสดงข้อได้หลายรูปแบบ อาจจะเป็น กราฟ หรือ ข้อมูลแสดงเวลาจริง ๆ เป็นตาราง

ภาพด้านหน้าของเครื่อง

ภาพด้านหน้าของเครื่อง

ภาพด้านหลังของเครื่อง

ภาพด้านหลังของเครื่อง

Google+  

 

 
   
 

รับซ่อมแผงวงจร

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสตาร์เซอร์กิต
STAR CIRCUIT LIMITED PARTNERSHIP

email:star_circuit@hotmail.com .....Tel: 02-548-2031 , 0816450631
http://www.star-circuit.com