เครื่องบันทึกเวลาการทำงานของเครื่องจักร

เครื่องบันทึกเวลาการทำงานของเครื่องจักร

          เป็นตัวบันทึกการเปิดปิดเวลาการทำงานของเครื่องจักร ในการใช้งานตลอดเวลา 1 เดือน
และเรียกข้อมูลการทำงานมาดูได้ ติดต่อผ่านระบบ แลน สามารถเชื่อมต่อกันได้ เป็น
network เวลาจะดูข้อมูลก็ใช้โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ เรียกขึ้นมาดู
ตัวโปรแกรมก็จะแสดงข้อได้หลายรูปแบบ อาจจะเป็น กราฟ หรือ ข้อมูลแสดงเวลาจริง ๆ เป็นตาราง

ภาพด้านหน้าของเครื่อง

ภาพด้านหน้าของเครื่อง

ภาพด้านหลังของเครื่อง

ภาพด้านหลังของเครื่อง