วิธีการชำระค่าปรับใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ทางไปรษณีย์
(คดีกระทำความผิดจราจรฝ่าไฟแดง)

       ในปัจจุบันกฎหมายทางด้านจราจรมีความเข้มข้นมากขึ้นเพื่อเป็นระงับการกระทำความผิดฝ่าฝืนกฎจราจรที่เกิดซ้ำเเล้วซ้ำอีก

     เมื่อวันที่ 15มกราคมที่ผ่านมาประเทศไทยโดยคณะรัฐมนตรีได้มีการพัฒนาและเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบกขึ้นมาใหม่ หรือเรียกกันให้เข้าใจว่า “กฎหมายจราจรใหม่” นั้นเอง ซึ่งมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มโทษที่รุนแรงมากขึ้น เพื่อเป็นการลดการกระทำผิดอีกทั้งยังเป็นการลดปัญหาผลพลอยที่เกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนน ทั้งหมดจะนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายจราจรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น เป็นต้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้ว ก็มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับกฎหมายดังกล่าวแตกต่างกันออกไป และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทางกองบังคับการตำรวจจราจรทางบก ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) ได้มีการติดกล้องวงจรปิดไว้ในบริเวณต่างๆ เพื่อให้เห็นการกระทำผิดจราจรบนท้องถนน และไม่ได้นิ่งดูดาย เมื่อกล้องวงจรผิดได้จับภาพการกระทำการผิดบนท้องถนนได้ เช่นฝ่าไฟแดง ย้อนศร ขึ้นฟุตบาท เป็นต้น ก็จะมีการออกใบสั่งให้ชำระค่าปรับ โดยมีการส่งใบสั่งถึงบ้านของผู้กระทำความผิดทางไปรษณีย์ โดยหากฝ่าฝืนหรือละเลยในชำระค่าปรับก็จะถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย ทั้งจำทั้งปรับ อีกทั้งยังถูกดำเนินการอายัดใบขับขี่และจะไม่สามารถต่อทะเบียนรถได้

โดยใบสั่งที่ส่งมาทางไปรษณีย์ จะมีลักษณะ ดังนี้

1.ลักษณะใบสั่งที่ส่งมาทางไปรษณีย์

2.องค์ประกอบใบสั่งที่ส่งมาทางไปรษณีย์

3.ด้านหลังใบสั่งที่ส่งมาทางไปรษณีย์

*หมายเหตุ ใบสั่งที่ส่งมาทางไปรษณีย์ ฉบับนี้ จะต้องถ่ายเอกสาร โดยใช้สำเนาในการกรอกข้อมูลและนำส่งคืนกองบังคับการตำรวจจราจรทางบก และเก็บฉบับจริงไว้

วิธีการชำระค่าปรับใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ทางไปรษณีย์ต้องชำระเป็น
“ธนาณัติ” มูลค่า 500 บาท สั่งจ่ายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปณ.สามเสนใน กรุงเทพมหานคร 10400
การกรอกข้อมูลในไปรษณีย์ธนาณัติ ต้องกรอกใบฝากธนาณัติในประเทศ ตามขั้นตอนต่อไปนี้ (ดูตัวอย่างในภาพ)
1. ให้ทำเครื่องหมายเลือกชนิดของธนาณัติก่อนว่า ต้องการ ธรรมดา หรือ ด่วนพิเศษ 
2. เขียน วัน เดือน ปี ที่ต้องการฝากส่ง 
3. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากส่ง ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือให้ชัดเจน 
4. ระบุที่ทำการไปรษณีย์ที่ต้องการให้ผู้รับไปรับเงิน พร้อมด้วยรหัสไปรษณีย์ให้ชัดเจน 
5. ระบุ ชื่อ นามสกุลผู้รับเงิน ในช่อง “ ชื่อผู้รับเงิน “ ให้ชัดเจน 
6. ในช่อง “ที่อยู่” ให้ระบุที่อยู่ของผู้ฝากส่งโดยละเอียด พร้อมด้วยรหัสไปรษณีย์ 
7. ในช่อง “ชื่อผู้ฝากเงิน “ ให้ระบุชื่อผู้ฝากเงิน(เจ้าของเงิน) ให้ชัดเจน 
8. ในช่อง “ที่อยู่” ให้ระบุที่อยู่ของผู้ฝากเงินโดยละเอียด พร้อมด้วยรหัสไปรษณีย์ 
9. ถ้ามีเบอร์โทรศัพท์ก็ให้ระบุไว้ด้วย 
10.  ให้เซ็นชื่อ ผู้ฝากเงิน หรือผู้ฝากแทน ถ้าเป็นผู้ฝากเงินมาดำเนินการด้วยตนเองก็ให้ทำเครื่องหมายไว้ในช่องผู้ฝากเงินแล้วเซ็นชื่อผู้ฝากเงิน ถ้ามาดำเนินการแทนคนอื่น ก็ให้ทำเครื่องหมายไว้ในช่องผู้ฝากแทนแล้วเซ็นชื่อผู้ฝากแทน

4.ใบฝากธนาณัติ

ซองเอกสารเปล่าติดแสตมป์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ (EMS) หรือลงทะเบียนจ่าหน้าซองซองระบุชื่อสกุลและที่อยู่ถึงตัวท่านเองเพื่อรับใบเสร็จรับเงินจากกองตำรวจจราจร

5.ซองจดหมายด้านใน

ซองเอกสารเปล่าติดแสตมป์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ (EMS) หรือลงทะเบียนจ่าหน้าซองซองระบุชื่อสกุลและที่อยู่ทั้งผู้รับ คือ กรมบังคับการตำรวจจราจรชั้น 5 และ ที่อยู่ผู้ส่งคือตัวท่านเองให้ถูกต้องครบถ้วน

6.ซองจดหมายด้านนอก

เมื่อเราฝากเงินทางไปรษณีย์แบบธนาณัติแล้วทางธนาคารจะให้ใบรับไปรษณีย์ธนาณัติเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าเราได้ฝากเงินแล้วจริง ซึ่งเราต้องเก็บเอกสารฉบับนี้ไว้ให้ดีอย่าให้สูญหาย

7.ใบรับไปรษณีย์ธนาณัติ

8.ด้านหลังใบรับธนาณัติ

9.ใบเส็รจรับเงิน

และจากนั้นอีกประมาณเดือนกว่าๆ ก็จะมีจดหมายส่งมาที่บ้าน โดยใช้ ซองจดหมายที่เราได้แนบใส่ไว้ในซองจดหมายใหญ่ส่งกลับมา โดยจะมีลักาณะดังรุป

http://www.xn--72cadj8en8anh1b0d3b4ood.com/2-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3/1595-emacs-model-p1h-6350p.html

ซึ่งภายในก็จะ ใส่ ใบเสร็จรับเงินค่าปรับไว้ให้ ดังรูปต่อไปนี้

ซึ่งถือว่าการกระทำผิดครั้งนี้ได้ ยุติและเสร็จสิ้นสิ้นสุดอย่างเป็นทางการเรียบร้อยเเล้ว

Google+  

 

 
   
 

รับซ่อมแผงวงจร

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสตาร์เซอร์กิต
STAR CIRCUIT LIMITED PARTNERSHIP

email:star_circuit@hotmail.com .....Tel: 02-548-2031 , 0816450631
http://www.star-circuit.com